Končani natečajni postopki

Državno odvetništvo zasedbo prostih delovnih mest javnih uslužbencev in prostih uslužbenskih mest izvaja tako, da zagotavlja njihovo enakopravno dostopnost za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se izbira opravi na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Končani natečajni postopki

Javni natečaj za zasedbo dveh uradniških delovnih mest višji državni odvetnik na Zunanjem oddelku v Celju

Na javnem natečaju za zasedbo dveh uradniških delovnih mest višji državni odvetnik za nedoločen čas na Državnem odvetništvu Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Celju, ki je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva RS, Zavoda RS za zaposlovanje in spletnem portalu GOV.SI dne 13. 12. 2022, sta bili izbrani kandidatki.

Informacije o končanem natečajnem postopku daje Mirjam Nučič, tel. (01) 244 10 39.

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik v Mednarodnem oddelku

Na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik v Mednarodnem oddelku za nedoločen čas na Državnem odvetništvu Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani, ki je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva RS, Zavoda RS za zaposlovanje in spletnem portalu GOV.SI dne 13. 12. 2022, je bila izbrana kandidatka.

Informacije o končanem natečajnem postopku daje Mirjam Nučič, tel. (01) 244 10 39.

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik za nedoločen čas na sedežu Državnega odvetništva Republike Slovenije v Ljubljani, ki je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva RS, Zavoda RS za zaposlovanje in spletnem portalu GOV.SI dne 4. 7. 2022, je bil izbran kandidat.

Informacije o končanem natečajnem postopku daje Mirjam Nučič, tel. (01) 244 10 39.

Javni natečaj za zasedbo devetih prostih uradniških delovnih mest višji državni odvetnik

Na javnem natečaju za zasedbo devetih prostih uradniških delovnih mest višji državni odvetnik za nedoločen čas na sedežu Državnega odvetništva Republike Slovenije v Ljubljani, ki je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva RS, Zavoda RS za zaposlovanje in spletnem portalu GOV.SI dne 23. 6. 2022, so bili izbrani kandidati.

Informacije o končanem natečajnem postopku daje Mirjam Nučič, tel. (01) 244 10 39.

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik na Zunanjem oddelku v Murski Soboti

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik za nedoločen čas na Državnem odvetništvu Republike Slovenije na Zunanjem oddelku v Murski Soboti, ki je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, Državnega odvetništva RS, Zavoda RS za zaposlovanje in spletnem portalu GOV.SI dne 18. 5. 2022, je bil izbran kandidat.

Informacije o končanem natečajnem postopku daje Mirjam Nučič, tel. (01) 244 10 39.