Končani natečajni postopki

Državno odvetništvo zasedbo prostih delovnih mest javnih uslužbencev in prostih uslužbenskih mest izvaja tako, da zagotavlja njihovo enakopravno dostopnost za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se izbira opravi na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Končani natečajni postopki

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika II

Javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Višji državni odvetnik

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest Višji državni odvetnik v mednarodnem oddelku za nedoločen čas na sedežu Državnega odvetništva v Ljubljani z dne 28. 3. 2019

Javni natečaj za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta generalni sekretar Državnega odvetništva

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta generalni sekretar Državnega odvetništva z dne 5. 2. 2019

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnea odvetnika I

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnea odvetnika II