Končani natečajni postopki

Državno odvetništvo zasedbo prostih delovnih mest javnih uslužbencev in prostih uslužbenskih mest izvaja tako, da zagotavlja njihovo enakopravno dostopnost za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se izbira opravi na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Končani natečajni postopki

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji državni odvetnik

Javni natečaj za zasedbo treh uradniških delovnih mest kandidat za državnega odvetnika II

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Vodja urada zunanjega oddelka I

Obvestilo o končanem javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Vodja urada zunanjega oddelka I za nedoločen čas na Državnem odvetništvu na Zunanjem oddelku v Novi Gorici z dne 31. 3. 2022

Javni natečaj za zasedbo petih uradniških delovnih mest Kandidat za državnega odvetnika II