Končani natečajni postopki

Državno odvetništvo zasedbo prostih delovnih mest javnih uslužbencev in prostih uslužbenskih mest izvaja tako, da zagotavlja njihovo enakopravno dostopnost za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se izbira opravi na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Končani natečajni postopki

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Kandidat za državnega odvetnika I

Javni natečaj za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta generalni sekretar

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta generalni sekretar Državnega odvetništva z dne 15. 5. 2018