Delovni sestanek z vodstvom Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan se je danes sestala z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igorjem Papičem. Z višjim državnim odvetnikom Gregorjem Godešo sta s predstavniki ministrstva govorila predvsem o aktualnih zadevah, v katerih Državno odvetništvo zastopa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Beseda je tekla tudi o splošnih vidikih zastopanja države pred sodišči, predvsem o pomembnosti sodelovanja državnih odvetnikov in zastopanih subjektov pri iskanju možnosti za mirno rešitev spora ter o skupni odgovornosti za iskanje rešitev, ki poleg upoštevanja konkretnih vidikov in strank sodnega postopka zasledujejo tudi širše interese države. Ugotovljeno je bilo, da Državno odvetništvo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v teh prizadevanjih aktivno sodelujeta in da si bosta oba organa prizadevala, da bo tako tudi v prihodnje.