O nas

Državno odvetništvo Republike Slovenije je bilo ustanovljeno z Zakonom o državnem odvetništvu, ki je pričel veljati 20. 5. 2017, uporabljati pa se je začel 20. 11. 2017. S tem dnem je z delovanjem prenehalo Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Državno odvetništvo pa je prevzelo vse pristojnosti Državnega pravobranilstva, pravice in obveznosti, funkcionarje in javne uslužbence, zaposlene v Državnem pravobranilstvu, finančna sredstva, premično in nepremično premoženje ter dokumentarno in arhivsko gradivo Državnega pravobranilstva.

Državno odvetništvo opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji, pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami ter pred mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami. Opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene z Zakonom o državnem odvetništvu ali drugimi zakoni. Preberite več.

Zadnje novice

Izpostavljeno

Z dnem 7. 5. 2018 odnose z javnostmi na Državnem odvetništvu Republike Slovenije prevzema Majda Vukelić

Z današnjim dnem delovno mesto predstavnice za odnose z javnostmi Državnega odvetništva Republike Slovenije prevzema Majda Vukelić.

Državno odvetništvo Republike Slovenije si že ves čas prizadeva za celovito, ažurno in transparentno obveščanje javnosti o svojem delu in zadevah, ki sodijo v njegovo pristojnost. Majda Vukelić bo s svojim znanjem, izkušnjami in odličnim poznavanjem področja pravosodja, katerega del je tudi Državno odvetništvo Republike Slovenije, na tem delovnem mestu nasledila univerzitetno diplomirano pravnico Tajdo Toni, ki z delom na Državnem odvetništvu Republike Slovenije nadaljuje na svojem strokovnem področju.

več >