Državno odvetništvo Republike Slovenije je bilo ustanovljeno z Zakonom o državnem odvetništvu, ki je pričel veljati 20. 5. 2017, uporabljati pa se je začel 20. 11. 2017. S tem dnem je z delovanjem prenehalo Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Državno odvetništvo pa je prevzelo vse pristojnosti Državnega pravobranilstva, pravice in obveznosti, funkcionarje in javne uslužbence, zaposlene v Državnem pravobranilstvu, finančna sredstva, premično in nepremično premoženje ter dokumentarno in arhivsko gradivo Državnega pravobranilstva.

Državno odvetništvo opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji, pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami ter pred mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami. Opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene z Zakonom o državnem odvetništvu ali drugimi zakoni. Preberite več.

Zadnje novice

Izpostavljeno

Trenutno ni aktualnih novic.