Vlada sprejela letno poročilo

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2020.  

Glede na podatke o pripadu in reševanju zadev se je skupni pripad zadev v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, zmanjšal za 10,97 odstotka, prav tako je imelo Državno odvetništvo skupaj v delu manj zadev kot v letu 2019 (za 8,22 odstotka). Število rešenih zadev se je glede na leto 2019 povečalo za 1,2 odstotka, število nerešenih zadev pa se je zmanjšalo za 16,19 odstotka. 

Največje število zadev je Državno odvetništvo v preteklem letu v obravnavo prejelo na področju nepravdnih postopkov (16.339) – na tem področju je Državno odvetništvo v letu 2020 sicer beležilo manjši pripad kot v letu 2019, saj je prejelo za 6,78 odstotka manj novih nepravdnih zadev kot v letu 2019 (17.527), vendar pa je bil pripad še vedno višji kot v letih pred tem. Področju nepravdnih postopkov sledi področje upravnih zadev z 12.278 novimi zadevami v letu 2020, kar je sicer 3,56 odstotka manj kot v letu 2019, ko je prejelo 12.731 novih upravnih zadev.

V poročilu Državno odvetništvo pojasnjuje, da je bilo delo kljub epidemiji COVID-19 opravljeno pravočasno in kvalitetno. Je pa Državno odvetništvo skorajda na vseh področjih dela v letu 2020 zaključilo več zadev kot leto poprej, kar pripisuje dejstvu, da je v letu 2020 potekalo intenzivnejše delo na zadevah, kjer ni neposrednih opravil pred sodiščem (manj sodnih obravnav zaradi epidemije).