Udeležba generalne državne odvetnice na posvetu Komisije za preprečevanje korupcije

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan se je danes udeležila posveta Komisije za preprečevanje korupcije z naslovom Resolucija in Komisija – danes in jutri. Med sogovorniki so bili poleg sedanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija tudi ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan ter skoraj vsi nekdanji predstojniki KPK. Na posvetu je bil z različnih vidikov osvetljen pomen prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije in tudi nadaljnji razvoj Komisije za preprečevanje korupcije, predvsem z vidika vprašanja, ali je morda čas, da se Komisija preobrazi v kaj drugega – tako poimensko kot vsebinsko, poseben poudarek je bil dan tudi na ozaveščanju pomena integritete in preprečevanja korupcije na ravni vseh državnih organov ter dosledno prijavljanje nedovoljenih ravnanj.