Udeležba generalne državne odvetnice na 32. posvetovanju Medicina, pravo in družba

V Dvorani Vladimirja Bračiča na Univerzi v Mariboru se je dne 23. marca 2023 pričelo že 32. posvetovanje Medicina, pravo in družba v organizaciji Medicinske in Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zdravniškim in Pravniškim društvom v Mariboru. Tema posveta so bila predvidevanja za obvladovanje globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti. Sklop predavanj je zajel predvidevanja in načrtovanja obvladovanja tveganj pred pandemijami, razvoj medicine na področju digitalizacije in tehnologije, zdravljenja, telemedicine, regeneracije, pa tudi razvoj cepiv in zdravil ter poklicno izobraževanje zdravnikov v naslednjem desetletju.

Posvet je s svojim uvodnim nagovorom otvoril rektor Univerze v Mariboru, redni profesor dr. Zdravko Kačič. Gostje posveta so bili tudi ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan, generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan in generalni državni tožilec g. Drago Šketa.

Fotogalerija je dostopna na spletni strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru.