Šola državnega odvetništva 25. in 26. novembra 2021

Zaradi še vedno zaostrenih epidemioloških razmer je tudi letošnja Šola državnega odvetništva potekala na daljavo, in sicer 25. in 26. novembra. Uvodnemu nagovoru generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika je sledil izobraževalni program, ki ga je povezoval višji državni odvetnik Igor Kovačič. Izobraževalni dogodek je tudi letos organiziral Center za izobraževanje v pravosodju.

V nadaljevanju objavljamo govor generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

ko smo si lani na Šoli državnega odvetništva zaželeli, da se letos srečamo v živo, je bila ta želja brez dvoma iskrena in je izhajala iz upanja, da bo tudi uresničljiva. Žal, se je spet zasukalo drugače, tako da bo tudi tokrat komunikacija med našimi cenjenimi organizatorji, predavatelji in nami potekala na daljavo. 

Nadaljevanje slabih epidemioloških razmer nas je tokrat zajelo še z večjo silovitostjo kot pred dobrim letom in pol, številke, ki nam jih posredujejo vlada, strokovna skupina, NIJZ in posamezne zdravstvene ustanove, ki opozarjajo na morebitni zlom zdravstvenega sistema, res niso spodbudne. 

Zato toliko bolj cenim prizadevanja vseh vas, ki na različne načine skrbite za svoje zdravje, pazite nase in na svoje kolegice in kolege. Pravila našega dela se v korona času od lani niso bistveno spremenila. Še vedno veljajo splošna priporočila, kot so nošenje mask, razkuževanje rok, primerna medosebna razdalja, nedruženje v skupnih prostorih in po hodnikih zato, da prihaja do čim manj medsebojnih kontaktov. 

Novo pa je predvsem to, da je zaostren nadzor nad izpolnjevanjem pogoja PCT, kar velja za celotno javno življenje in ne samo v instituciji, kjer smo zaposleni, kjer je sicer ta nadzor veljal določen čas.

Če se bodo razmere še slabšale, bodo v veljavo stopili strožji ukrepi, vendar sem prepričan, da bomo s svojim odgovornim, zavzetim in solidarnim pristopom prispevali k temu, da proces dela ne bo obstal, tako kot ni doslej, in predvsem, da bomo skupaj pripomogli k temu, da se okužbam čim bolj uspešno zoperstavimo. 

Digitalizacija našega dela, ki ji sledimo na državnem odvetništvu, je spet potrdila, da nam v teh razmerah, in tudi sicer, olajšuje delo, čeprav ta vsem zaposlenim glede na naravo njihovega dela ne prinaša možnosti, da delajo na daljavo. Zato se zahvaljujem za razumevanje vsem, ki ste zanje prikrajšani. 

Kolegice, kolegi,

tudi letos smo v naše vrste sprejeli kar nekaj novih sodelavk in sodelavcev. Želim si, da bi se med nami dobro počutili in čim prej vključili v naše delo ter v njem našli čim več poklicnih izzivov. Vodstvo državnega odvetništva si prizadeva, da bi mladi pravniki spoznali čim več področij našega dela. Raznolike pravne problematike, ki praviloma prinaša razreševanje zahtevnih pravnih vprašanj ali pa odpirajo povsem nova, ni mogoče spoznati na drug način kot z delom na različnih oddelkih. Tako je eden od naših ciljev, ki ga že uresničujemo, da mladim kolegicam in kolegom to tudi omogočimo, zato da bi skozi delo na konkretnih zadevah pridobivali kompleksno in široko pravno znanje ter vsestransko razvijali veščine zastopanja, pravnega svetovanja ter mirnega reševanja sporov.

Naše nove kolegice in naši novi kolegi se nam bodo predstavili v video izvedbi na predvidenem novoletnem srečanju ne glede na to, v kakšni obliki bo potekalo.

Prenovitev poslovnih procesov in vzpostavitev novih vpisnikov sta pomembna strateška cilja državnega odvetništva, pri čemer smo glede optimizacije in digitalizacije poslovanja tudi aktiven sogovornik pri vpeljavi sistemskih rešitev v pravosodju. Aktivnosti potekajo, pregledujemo, kaj je že zdaj narejeno dobro in bomo lahko uporabili tudi v prihodnje, in kaj bomo morali zagotovo spremeniti.

Potekata tudi prenova intranetne in internetne strani, zato, da bi bili čim bolj prijazni, pregledni in informativni za tiste, ki sta jim namenjeni: to sta notranja in zunanja javnost.

V okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU je državno odvetništvo izpeljalo dva dogodka. 

V začetku meseca smo gostili prvo mednarodno konferenco zastopnikov držav pred nacionalnimi sodišči, ki smo jo izvedli v hibridni obliki in ki se jo je udeležilo okoli 44 zastopnikov. Udeležba je bila mednarodno zelo pestra, eden od njenih ciljev pa je bila postavitev začetnih temeljev za delovanje Mednarodnega združenja zastopnikov držav pred sodišči, po vzoru mednarodnih združenj, ki ju že imajo sodniki in tožilci. Prvi sekretariat prihodnjega mednarodnega združenja bo deloval na našem državnem odvetništvu, tako da že zdaj vabim vse, ki ste pripravljeni pri njegovem delu sodelovati, da se mu pridružite. 

Pretekli petek pa je potekal sestanek zastopnikov držav članic EU pred Sodiščem EU. Tradicionalni tridnevni dogodek, ki ga organizira vsakokratna predsedujoča država, je bil zaradi zaostrenih epidemičnih razmer v Sloveniji izveden zgolj enodnevno v spletni obliki. Sestanka se je poleg zastopnikov Slovenije udeležilo več kot 50 zastopnikov iz vseh drugih 26 držav članic EU. Pomenil je priložnost za izmenjavo stališč o aktualnih vprašanjih, ki so skupna naravi dela ter vlogi zastopnika države v sodnem postopku pred Sodiščem EU.

Oba dogodka sta tudi po mnenju naših sogovornikov znotraj in izven naše države Državno odvetništvo pomembno umestila v mednarodni prostor. To nam vsekakor nalaga nove naloge na tem področju, saj se aktivnosti Državnega odvetništva pričakujejo in jih naši kolegi po Evropi tudi v celoti podpirajo in nam pri tem nudijo potrebno pomoč. 

Na koncu se želim zahvaliti vsem tistim, ki ste pripomogli k temu, da bo letošnja šola prav gotovo uspešno izpeljana, izrecno Centru za izobraževanje v pravosodju, naši ekipi, ki je pri tem sodelovala in pomagala, ter predavateljem, ki ste se prijazno odzvali našemu vabilu. Šola vedno predstavljala izmenjavo izkušenj in znanj z različnih pravnih in tudi nepravnih področij ter z različnimi sogovorniki. Vse to nas bogati v iskanju dodatnega znanja, brez katerega bi bilo tudi naše poslanstvo kot državnih odvetnikov osiromašeno.

V prepričanju, da se bomo leta 2022 družili tako, kot smo se 2019, vas lepo pozdravljam in se vam še enkrat zahvaljujem za vse, kar storite, da ostanemo zdravi.

Uspešno delo in srečno.