Sodelovanje z mariborsko pravno fakulteto

Dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Vesna Rijavec in generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik sta danes podpisala Sporazum o sodelovanju med Pravno fakulteto Univerze v Mariboru in Državnim odvetništvom RS.

S sporazumom je vzpostavljen pravni okvir medsebojnega sodelovanja, s katerim bo študentom fakultete omogočeno vključevanje v praktično delo in pridobivanje izkušenj na Državnem odvetništvu RS, zaposlenim na Državnem odvetništvu RS pa bo omogočeno, da s predavanji ali na drug način sodelujejo v pedagoškem procesu in pri raziskovalnem delu.

Za vsako vrsto sodelovanja oziroma projekt bosta stranki sklenili poseben pisni sporazum, v katerem bosta podrobneje določili vsebino in obliko sodelovanja.