Sestanek zastopnikov držav članic EU pred Sodiščem EU

Državno odvetništvo RS je v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije danes izvedlo sestanek zastopnikov držav članic EU pred Sodiščem EU. Tradicionalni tridnevni dogodek, ki ga organizira vsakokratna predsedujoča država, je bil zaradi zaostrenih epidemičnih razmer v Sloveniji izveden v spletni obliki. Sestanka se je poleg zastopnikov Slovenije pred Sodiščem EU udeležilo več kot 50 zastopnikov iz vseh drugih 26 držav članic EU.

V prvem delu sestanka so zastopniki razpravljali o aktualnih temah, s katerimi se soočajo pri svojem delu. Izmenjali so poglede na izvedbo obravnav pred Sodiščem EU na daljavo tudi v obdobju po zaključku pandemije covid-19, stališča do neposrednih prenosov ali objave posnetkov obravnav ter predstavili težave pri delu zastopnika, ki so povezane z jezikovnim režimom v postopkih pred Sodiščem EU. V drugem delu sestanka so trije ugledni slovenski pravni strokovnjaki predstavili naslednje teme: prof. dr. Marko Ilešič, sodnik na Sodišču EU, je izvedel predavanje z naslovom Šport v sodni praksi Sodišča EU, dr. Miro Prek, nekdanji sodnik na Splošnem sodišču, je predstavil temo Izzivi za pravne strokovnjake na in zunaj sodišč EU: območje presoje, uporaba nacionalnega prava in praktični vidiki "zmage na sodišču", dr. Matej Accetto, sodnik na Ustavnem sodišču RS, pa je obravnaval Sodniški dialog med najvišjimi nacionalnimi sodišči in Sodiščem EU.

Zastopniki držav članic pred Sodiščem EU so v razpravi ponovno izpostavili, da so tovrstna srečanja odlična priložnost za izmenjavo stališč o aktualnih vprašanjih, ki so skupna naravi dela ter vlogi zastopnika države v sodnem postopku pred Sodiščem EU, ter se zahvalili mednarodnemu oddelku Državnega odvetništva RS za njegovo izvedbo v zaostrenih zdravstvenih razmerah v celotni Evropski uniji.