Republika Slovenija v zadevi Popovič ni kršila človekovih pravic

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes objavilo odločitev v zadevi Popovič proti Republiki Sloveniji, v kateri je bil pritožnik Boris Popovič pred domačim sodiščem spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja razžalitve. V postopku pred ESČP je zatrjeval, da domača sodišča niso ugodila njegovim dokaznim predlogom za zaslišanje prič, zaradi česar ni mogel dokazati, da so imele njegove izjave podlago v dejstvih. V postopku pred domačim sodiščem mu naj bi bile zato kršene človekove pravice do poštenega sojenja, do svobode izražanja in do učinkovitega pravnega sredstva. 
 
ESČP je pritožnikove očitke kot očitno neutemeljene zavrnilo in poudarilo, da je dopustnost dokazov praviloma stvar nacionalne zakonodaje in presoje domačih sodišč, ki ocenjujejo predlagane dokaze ter njihovo ustreznost. Naloga ESČP tudi ni, da ugotavlja eventualne dejanske ali pravne napake v domačem postopku, razen če so te povzročile kršitev človekovih pravic in svoboščin, določenih s Konvencijo. Menilo je, da so domača sodišča z ustreznimi razlogi zavrnila predlagano zaslišanje prič pritožnika ter poudarilo, da je imel pritožnik možnost izpodbijati obsodilno sodbo na treh sodnih ravneh to je pred višjim, vrhovnim in ustavnim sodiščem. 
 
To je bila letos šesta odločitev ESČP, v kateri sodišče s strani Republike Slovenije ni ugotovilo kršitev Konvencije o človekovih pravicah.