Prva mednarodna konferenca zastopnikov držav pred nacionalnimi sodišči

V organizaciji Državnega odvetništva RS se je danes, v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU, končala prva mednarodna konferenca zastopnikov držav pred nacionalnimi sodišči, ki je potekala v hibridni obliki. Eden od osrednjih ciljev tridnevne konference je bila vzpostavitev temeljev za prihodnje mednarodno sodelovanje na ravni državnih odvetništev posameznih držav, ki imajo praviloma zelo različno umeščenost v pravosodni sistem, razlikujejo se v pristojnostih in nalogah ter v razmerjih do drugih državnih organov in sodišč.

Kljub takšnim razlikam pa med državnimi odvetništvi obstajajo skupna prizadevanja za izmenjavo dobrih praks, ki državnim odvetništvom kot varuhom interesov države v sodnih postopkih predstavljajo izziv, da svoje delo opravljajo strokovno in poklicno odgovorno.

V predstavitvi slovenske pobude za ustanovitev Mednarodnega združenja državnih odvetništev in državnih odvetnikov je generalni državni odvetnik Jurij Groznik danes izpostavil, da se prav zaradi različnih ureditev v posameznih državah članicah EU postavlja veliko vprašanj v zvezi s samostojnostjo in avtonomnostjo državnih odvetništev ter nenazadnje z nacionalno suverenostjo držav, saj sta vloga in poslanstvo vseh zastopnikov držav primarno vezana na državo in zastopanje njenih, torej nacionalnih interesov. Državno odvetništvo RS meni, da takšnih tveganj ni. Gre za to, da se še bolj okrepi institucionalno sodelovanje, da se učimo drug od drugega, izboljšamo lastno organizacijo in znotraj sistemov, v katerih delujemo, pripomoremo k iskanju pravih rešitev.

Tudi v bilateralnih pogovorih med zastopniki je bilo, ne glede na to, da se kljub razlikam državna odvetništva pogosto srečujejo s podobnimi težavami, izpostavljeno prepričanje, da jih je mogoče razreševati tudi z izmenjavo znanj in izkušenj. Eno izmed takšnih področij je zagotovo digitalizacija delovnih procesov, ki je bila tudi ena izmed osrednjih tem tokratne mednarodne konference. Potencialno združenje lahko predstavlja tudi glas za zagovarjanje skupnih stališč v razpravah na evropski ravni in zagotavlja večjo in bolj enakovredno težo v razmerju do drugih deležnikov, ko govorimo o vladavini prava, širjenju in utrjevanju skupnih evropskih vrednot, pravičnosti in etiki zastopanja držav kot strank pred sodišči. 

Z institucionalnim sodelovanjem bi morali, kot je izpostavil generalni državni odvetnik, slediti sodnikom, tožilcem in odvetnikom, ki so že dolgo ustrezno organizirani tudi na mednarodni ravni. 

Nekaj utrinkov z mednarodne konference