Priznanja za dosežke v pravosodju

Višja državna odvetnica Valerija Vele, višja državna odvetnica Ana Kerševan, tajnica generalnega državnega odvetnika Edvina Ljubijankić in administrator – dokumentalist so prejemniki priznanj za posebne delovne uspehe ter prizadevanja ali uspešno končane zahtevne projekte v pravosodju.

Slovesnost ob dnevu pravosodja je bila zaradi epidemioloških razmer z novembra 2021 preložena na danes in je potekala na Brdu pri Kranju.

Višja državna odvetnica Valerija Vele, ki v državnem odvetništvu dela od leta 2000, od leta 2018 pa je vodja zunanjega oddelka na Ptuju, pri svojem delu izkazuje izjemno strokovno znanje in suvereno rešuje najtežje pravne zadeve. Prepozna pomembnost pravnih vprašanj in zna izluščiti bistvo pravnega problema, zato je v reševanju zadev izjemno uspešna.

Višji državni odvetnici Ani Kerševan, ki se je državnemu odvetništvu pridružila v začetku leta 2019, so bile zaradi visoke strokovnosti hitro zaupane aktivnosti v zahtevnih in kompleksnih zadevah. Državni organi na podlagi njenega svetovanja in izdelanih pravnih mnenj prejemajo izjemno kompleksne odgovore na različne vrste pravnih dilem in možne pravne zaplete pri izvajanju pogodb.

Tajnica generalnega državnega odvetnika Edvina Ljubijankić v petih letih od zaposlitve na državnem odvetništvu praviloma predstavlja prvi stik posameznikov z državnim odvetništvom. Ta nemalokrat zahteva hitro odzivnost. Svoje delo opravlja profesionalno, izkazuje vesten odnos do poklicnih zadolžitev, ki vodijo v iskanje konstruktivnih rešitev.  

Administrator – dokumentalist, ki že četrto leto opravlja delo v vložišču, s širokim poznavanjem pravnega področja zelo pripomore h kakovosti opravljenega dela. S proaktivnim odnosom do iskanja rešitev in utemeljenimi predlogi za izboljšanje delovnega procesa veliko prispeva k razmislekom, kako delo institucije čim bolj približati tudi tistim, ki se nanjo obračajo.