Prisegli višji državni odvetnici

Pred državno sekretarko ministrstva za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan sta ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika danes prisegli višji državni odvetnici dr. Ana Kerševan in mag. Mojca Kralj Pajek.

Državna sekretarka Dominika Švarc Pipan je v nagovoru med drugim poudarila, da sta bili v postopku izbire izbrani kot najustreznejši kandidati za mesto višjih državnih odvetnic, pri čemer je njuno primernost ocenila ter mnenje o tem podala tudi posebna komisija za presojo ustreznosti kandidatov, katere člani so neodvisni strokovnjaki.

Pred dobrim letom se je začel uporabljati nov Zakon o državnem odvetništvu, s katerim se je temeljito prenovila dotedanja institucija Državnega pravobranilstva in se je na novo ustanovilo Državno odvetništvo Republike Slovenije kot poseben državni organ. Novost v primerjavi s prej veljavnim Zakonom o državnem pravobranilstvu je med drugim tudi prisega, ki jo je pred nastopom dela državnega odvetnika in višjega državnega odvetnika potrebno podati. Državna sekretarka je izpostavila, da gre za slovesno zavezo, ki naj poudari vestnost, poštenost in odgovornost pri delu državnega odvetnika.

Generalni državni odvetnik Jurij Groznik je dejal, da je državno odvetništvo velika odvetniška pisarna, katere prednost je, da se lahko kolegi med seboj posvetujejo. Hkrati pa so lahko državni odvetniki, ki so že dalj časa v državnoodvetniških vrstah, zaradi svojih izkušenj in strokovnosti v veliko pomoč mlajšim kolegom, ti pa v delo državnega odvetništva prinašajo nova znanja in energijo.

Ana Kerševan in Mojca Kralj Pajek sta prisegli za mesti višjih državnih odvetnic na Državnem odvetništvu RS na sedežu v Ljubljani.