Prisegli višji državni odvetnici

Pred ministrico za pravosodje Andrejo Katič sta danes ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika, namestnice generalnega državnega odvetnika Aleksandre Vrhunc Kovačič, vodje murskosoboškega oddelka Draga Hodoščka in višje državne odvetnice na sedežu v Novem mestu Sonje Popovič prisegli višji državni odvetnici.

Antonija Grahek je prisegla za višjo državno odvetnico na Državnem odvetništvu RS na sedežu v Novem mestu, Katja Toth za višjo državno odvetnico Državnega odvetništva RS na sedežu v Murski Soboti.

V uvodnem nagovoru je ministrica za pravosodje Andreja Katič spomnila na nedavno reorganizacijo državnega pravobranilstva v državno odvetništvo kot posebnega državnega organa, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic ter interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene z Zakonom o državnem odvetništvu in drugimi predpisi.

Ministrica je izpostavila, da gre pri prisegi državnih odvetnikov za slovesno zavezo, ki naj poudari vestnost, poštenost in odgovornost pri delu državnega odvetnika, pri čemer je izrazila prepričanje, da bosta novoimenovani višji državni odvetnici tem ciljem sledili.

Generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik je izpostavil, da sta višji državni odvetnici s svojim delom že doslej izkazali visoko stopnjo strokovnosti, profesionalnosti, odgovornosti in kolegialnosti, in generalni državni odvetnik ne dvomi, da bosta tem zavezam sledili tudi v prihodnje.