Prisegi višjih državnih odvetnic

Danes sta pred državnim sekretarjem ministrstva za pravosodje Zlatkom Ratejem ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika prisegli višji državni odvetnici Tjaša Mihelič Žitko in mag. Ana Dežman Mušič.  

Državni sekretar je v uvodnem nagovoru izpostavil, da Državno odvetništvo RS kot zastopnik države predstavlja pomemben člen v našem pravnem redu in dodal: »Prepričan sem, da bosta kot višji državni odvetnici pomembno prispevali k varstvu premoženjskih in drugih pravic ter interesov države.«

Zlatko Ratej je obema višjima državnima odvetnicama iskreno čestital in jima zaželel uspešno delo.

Generalni državni odvetnik je ob prisegi Tjaše Mihelič Žitko poudaril, da je kot dolgoletna vodja mednarodnega oddelka uspešno orala ledino na takrat vsebinsko in postopkovno še neznanem področju organiziranja zastopanja države pred mednarodnimi sodišči in se kot izkušena zastopnica države pred domačimi sodišči izkazala tudi pri zastopanju Slovenije v številnih prelomnih zadevah pred Evropskim sodiščem za človekove pravice in Sodiščem Evropske unije. 

Ob prisegi mag. Ane Dežman Mušič pa je mag. Jurij Groznik izpostavil, da so izkušnje, ki jih je pridobila na Ministrstvu za pravosodje, s področij mednarodnega prava, prava Evropske unije in mednarodnega pravosodnega sodelovanja nedvomno izjemno dobrodošle tudi pri delu, ki ga opravlja zdaj. Še posebej, ker predlagana novela Zakona o državnem odvetništvu predvideva novo pristojnost, in sicer tudi zastopanje pred telesi mednarodnih organizacij.

Tjaša Mihelič Žitko in Ana Dežman Mušič sta prisegli za višji državni odvetnici na Državnem odvetništvu RS s sedežem v Ljubljani.