Prisegi višjih državnih odvetnic

Danes sta pred državnim sekretarjem Ministrstva za pravosodje Gregorjem Strojinom in ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika prisegli višji državni odvetnici mag. Jana Morela in mag. Verena Klemenc.

V nagovoru je državni sekretar Gregor Strojin spomnil na nedavno temeljito prenovo Državnega pravobranilstva, ki je postalo Državno odvetništvo kot poseben državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene z Zakonom o državnem odvetništvu in drugimi zakoni.

Državni sekretar je izpostavil, da gre pri prisegi državnih odvetnikov za slovesno zavezo, ki naj poudari vestnost, poštenost in odgovornost pri delu državnega odvetnika. »Prepričan sem, da bosta višji državni odvetnici Jana Morela in Verena Klemenc pomembno prispevali k varstvu premoženjskih in drugih pravic in interesov države,« je dejal državni sekretar.

Generalni državni odvetnik Jurij Groznik je poudaril, da je delo državnih odvetnic in odvetnikov, ki zastopajo Republiko Slovenijo pred mednarodnimi tribunali, izjemno strokovno zahtevno, stresno in da poleg znanja terja tudi veliko drugih veščin, ki so povezane s prepričljivimi nastopi pred tujimi sodišči. Izrazil je prepričanje, da sta bili višji državni odvetnici že doslej kos tem izzivom in da bosta tudi v prihodnje.  

Jana Morela in Verena Klemenc sta prisegli za višji državni odvetnici na Državnem odvetništvu RS na sedežu v Ljubljani.