Prisegi državnih odvetnic

Na Ministrstvu za pravosodje sta v petek, 23. februarja 2024, pred ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan in ob prisotnosti generalne državne odvetnice dr. Ane Kerševan, namestnice generalne državne odvetnice Mateje Senih in višje državne odvetnice, vodje Zunanjega oddelka v Mariboru Lucije Gorišek Perc, zaprisegli državna odvetnica na Zunanjem oddelku v Mariboru Danijela Ćujo ter višja državna odvetnica in vodja na Zunanjem oddelku v Novi Gorici Helena Kodele Rupnik.

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je v nagovoru izpostavila, da državni odvetniki opravljajo izjemno delo za ohranjanje in krepitev pravne države. Kot varuhi premoženjskih pravic in drugih interesov Republike Slovenije so državni odvetniki eden od najpomembnejših delov slovenskega pravnega sistema.

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan se ministrici zahvalila za vsa prizadevanja za ureditev statusa državnih odvetnikov. Obema državnima odvetnicama se je zahvalila za strokovnost, kolegialnost in srčnost ter ju s spodbudnimi besedami pospremila k izreku prisege.