Prisege višjih državnih odvetnikov

Pred državnim sekretarjem ministrstva za pravosodje Gregorjem Strojinom so ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika danes prisegli višji državni odvetnici Ana Martina Hočevar in Mojca Mihelčič ter višji državni odvetnik mag. Simon Umek.

Državni sekretar Gregor Strojin je v nagovoru poudaril, da so bili vsi trije v postopku izbire izbrani kot najustreznejši kandidati za mesto višjih državnih odvetnikov, pri čemer je njihovo primernost ocenila ter mnenje o tem podala tudi posebna »sui generis« komisija za presojo ustreznosti kandidatov, katere člani so neodvisni strokovnjaki.

Pred dobrim letom se je začel uporabljati nov Zakon o državnem odvetništvu, s katerim se je temeljito prenovila dotedanja institucija Državnega pravobranilstva in se je na novo ustanovilo Državno odvetništvo Republike Slovenije kot poseben državni organ. Novost v primerjavi s prej veljavnim Zakonom o državnem pravobranilstvu je med drugim tudi prisega, ki jo je pred nastopom dela državnega odvetnika in višjega državnega odvetnika potrebno podati. Državni sekretar je podaril, da gre za slovesno zavezo, ki naj poudari vestnost, poštenost in odgovornost pri delu državnega odvetnika.

Ana Martina Hočevar, Mojca Mihelčič in mag. Simon Umek so prisegli za mesta višjih državnih odvetnic oziroma višjega državnega odvetnika na Državnem odvetništvu RS na  sedežu v Ljubljani.