Prisege državnih odvetnic

Pred ministrico za pravosodje Andrejo Katič in ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika so danes prisegle državne odvetnice, in sicer mag. Ana Dežman Mušič, Tina Koren Čačovič, Alenka Bibič Ban in mag. Nina Colarič.

Pravosodna ministrica Andreja Katič je izpostavila, da je državno odvetništvo pomemben gradnik pravne države, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja, mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku in druge naloge, določene z zakonom o državnem odvetništvu ter drugimi predpisi.

Generalni državni odvetnik Jurij Groznik je poudaril, da so državne odvetnice, ki so danes prisegle, s svojim dosedanjim delom že potrdile, da so vredne zaupanja pri opravljanju tako odgovornega dela, kot je zastopanje države, in da so v delo državnega odvetništva prinesle nova znanja in novo energijo.

Mag. Ana Dežman Mušič, Tina Koren Čačovič, Alenka Bibič Ban in mag. Nina Colarič so prisegle za mesta državnih odvetnic na Državnem odvetništvu RS na sedežu v Ljubljani.