Predsednica državnega zbora: Državno odvetništvo je samo deklarativno avtonomno

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je danes sestala z generalnim državnim odvetnikom Jurijem Groznikom. Opozorila je, da je državno odvetništvo samo deklarativno avtonomno, dejansko pa je po zakonu o državnem odvetništvu vezano na navodila države. Na ministrstvu za pravosodje pripravljajo predlog novele zakona, saj so se v petih letih njegove uporabe pokazale nekatere pomanjkljivosti in anomalije, ki bi jih kazalo odpraviti tudi v smeri dejanske samostojnosti državnega odvetništva.

Ocenila je tudi, da je presoja neodvisne strokovne komisije, ki se izreka o kandidaturah za vodenje državnega odvetništva, ključnega pomena, ker prispeva k temu, da se omeji politično kadrovanje, saj morajo v tovrstnih postopkih prevladati strokovne kompetence kandidatov.

Jurij Groznik je pojasnil, da med državnim odvetništvom, kot varuhom premoženjskih in drugih interesov države, in zastopanim subjektom največkrat poteka živahna komunikacija. Ta temelji na soočanju strokovnih argumentov, ki v največji meri pripelje do skupnih rešitev. Pot do njih pa je otežena, če v določenih primerih še ni izoblikovane sodne prakse oziroma če se pravnim utemeljitvam ne da ustrezne teže.