Predavanje študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan in vodja Mednarodnega oddelka Državnega odvetništva, višja državna odvetnica mag. Nataša Pintar Gosenca, sta dne 17. 4. 2023 študentom 2. letnika Pravne fakultete Univerze v Mariboru predavali o posebnostih zastopanja države v postopkih pred slovenskimi in mednarodnimi sodišči s poudarkom na procesnih vidikih tega zastopanja. Predavanje se je zaključilo z razpravo z zainteresiranimi študenti ter dekanico fakultete prof. dr. Vesno Rijavec.