Pred ministrico dr. Švarc Pipan zaprisegla generalna državna odvetnica dr. Kerševan

Pred ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan je danes prisegla nova generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan, ki bo svoj šestletni mandat nastopila z jutrišnjim dnem.

Ministrica je uvodoma, v luči nedavnih dogodkov, izpostavila pomembnost  funkcije generalnega državnega odvetnika ter strokovne in poklicne integritete, predvsem pri zaščiti ustavno varovanih dobrin pri zagotavljanju varstva ugleda Republike Slovenije kot pravne države, ki varuje in spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine.

Državno odvetništvo Republike Slovenije je državni organ, ki opravlja strokovne naloge na področju varstva premoženjskih in drugih pravic ter interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, hkrati pa opravlja tudi naloge pravnega svetovanja in mirnega reševanja sporov v predhodnem postopku. Državno odvetništvo tako zasleduje cilj razreševanja sporov v družbi, krepitve pravne varnosti ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, prizadeva si za varovanje stvarnega in finančnega državnega premoženja ter drugih pravic in interesov Republike Slovenije.