Pred državnim sekretarjem ministrstva za pravosodje priseglo devet višjih državnih odvetnic in višji državni odvetnik

Pred državnim sekretarjem dr. Sebastjanom Zbičajnikom je danes na ministrstvu za pravosodje ob prisotnosti generalne državne odvetnice dr. Ane Kerševan priseglo devet višjih državnih odvetnic in višji državni odvetnik, vsi s sedeža Državnega odvetništva Republike Slovenije v Ljubljani.

Prisego so danes podali:

  • Barbara Bavdež Žlajpah,
  • Katja Drnovšek Jarc,
  • Jurij Groznik,
  • Slavica Hafner,
  • Mateja Klemenc Čeh,
  • Jasna Lovrec,
  • Živa Popovič,
  • Irena Škerbec,
  • Aleksandra Vrhunc Kovačič in
  • Anamarija Zajc Kovačič.

Kot je v uvodnem nagovoru poudaril državni sekretar Zbičajnik, gre za slovesno zavezo, ki naj poudari vestnost, poštenost in odgovornost pri delu državnega odvetnika, ki poleg zastopanja države in državnih organov pred sodišči in upravnimi organi, zajema tudi svetovalno funkcijo pri zaščiti premoženjskih in drugih interesov države pred sodišči. Vse to pa od državnih odvetnikov zaradi raznolikosti pravnih področij terja številna strokovna znanja.

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan je izpostavila, da ob besedi 'zaprisega' verjetno vsi najprej pomislimo na slovesno izjavo nekoga, ki prevzema neko novo, veliko poklicno odgovornost. Morda celo pomislimo na začetek neke nove karierne poti. To za državne odvetnice in odvetnika, ki bodo zaprisegli danes, nikakor ne velja. Pred nami namreč ne stojijo nikakršni novinci, ampak izjemni pravniki, ki skupaj predstavljajo kar 221 let, sedem mesecev in 21 dni delovnih izkušenj v zastopanju države pred sodišči, v pravnem svetovanju državi in v zastopanju njenih najvišjih interesov.

Dodala je: »Ta podatek ni le osupljiv, ampak sam po sebi pomeni velik privilegij, in to ne le za Državno odvetništvo, ampak predvsem za Republiko Slovenijo. Pomeni namreč, da so varuhi njenih pravnih dejanj in njene vloge, kot stranke v sodnih postopkih, izjemni posamezniki, ki so kljub temu, da bi si lahko kadarkoli izbrali bolje plačano službo v zasebnem odvetništvu, svojo poklicno pot posvetili zastopanju naše države, in to ne glede na to, katera vlada je na oblasti, ne glede na časovne pritiske, medijsko izpostavljenost ter številne druge negotovosti, ki so del našega poklica.

Seveda pa so taki posamezniki neprecenljivi tudi za vse nas na Državnem odvetništvu.

Kolegi, ki stojite pred menoj, poznate Državno odvetništvo oziroma prej Državno pravobranilstvo, navznoter in navzven bolj kot kdorkoli drug.

Tu ste opravljali in še vedno opravljate številne odgovorne in tudi vodstvene naloge in funkcije, bili ste zraven, ko se je Državno pravobranilstvo spreminjalo in širilo, stopili ste mu v bran pred neustreznimi sistemskimi reformami v času spremembe v Državno odvetništvo.

Imate izjemen strokovni zgodovinski spomin, izkušnje, ki jih ni mogoče najti v knjigah, in mrežo osebnih povezav s strokovnjaki na drugih državnih organih in na tujih pravobranilstvih, ki se lahko stke le z leti iskrene in solidarne medsebojne strokovne podpore.  

Vsi, ki smo na Državno odvetništvo prišli za vami, smo lahko le hvaležni, da lahko od vas črpamo, se od vas učimo, se z vami tudi strokovno spremo, a vendar v končni fazi predvsem rastemo v novo generacijo državnih odvetnikov, na katero ste, upam, ponosni tudi vi.

Vsa ta leta pravobranilstva in odvetništva, ki so za vami, bi bila verjetno mnogo težja, v kolikor v trenutkih po tem, ko se luči v pisarnah ugasnejo, ne bi imeli opore ljudi, ki so danes tukaj, in ki razumejo odrekanja, izčrpanost, delo med vikendi in druge preizkušnje, ki neobhodno spremljajo naš poklic. Ob tej priložnosti se zato zahvaljujem tudi vam, torej danes navzočim, ki spremljate državne odvetnice in odvetnika, ker jih podpirate in ker jim stojite ob strani. Želim, da se zavedate, kako zelo pomembna je ta vaša podpora.

Vam, drage kolegice in kolega, pa ob današnji zaprisegi iskreno čestitam in se vam zahvaljujem za vaš dosedanji trud, za pokončno držo in lojalnost državi in Državnemu odvetništvu, predvsem pa zato, ker vam je že desetletja vsak dan mar zato, da Republiko Slovenijo uspešno zastopamo pred sodišči in ji nudimo najkvalitetnejše pravno svetovanje.«