Pred državnim sekretarjem ministrstva za pravosodje prisegle štiri državne odvetnice

Prisegle so Metka Kaker, Alenka Pavič, Petra Pozvek in mag. Andreja Vran.

Na Ministrstvu za pravosodje so v torek, 27. junija 2023, pred državnim sekretarjem dr. Igorjem Šoltesom in ob prisotnosti generalne državne odvetnice dr. Ane Kerševan zaprisegle štiri državne odvetnice.

  • Metka Kaker
  • Alenka Pavič
  • Petra Pozvek
  • mag. Andreja Vran

Državni sekretar dr. Igor Šoltes je izpostavil svoje večletne in odlične izkušnje, ki jih ima z Državnim odvetništvom in poudaril, da imajo prizadevanja za umestitev v ustavo in za sistemske spremembe veliko podporo tudi na ministrstvu, ki si prizadeva za utrditev položaja državnih odvetnikov. Strinjal se je, da morajo državni odvetniki imeti več samostojnosti, ker je bistveno, da so stranke opozorjene tudi na nepravilnosti in na nesprejemljivost določenih ravnanj.

Generalna državna odvetnica dr. Ana Kerševan jim namenila spodbudne besede in se zahvalila Ministrstvu za pravosodje za prizadevanja pri urejanju statusa državnih odvetnikov.  Poudarila je pomen državnega odvetništva in državnih odvetnikov kot soustvarjalcev pravne države ter specifike dela, ki nenehno terja samostojno, zahtevno in odgovorno odločanje o najpomembnejših državnih interesih.