Pred državnim sekretarjem ministrstva za pravosodje dr. Zbičajnikom prisegle državne odvetnice in državna odvetnika

Danes je pred državnim sekretarjem dr. Sebastjanom Zbičajnikom ob prisotnosti generalne državne odvetnice dr. Ane Kerševan priseglo osem višjih državnih odvetnikov in dve državni odvetnici, in sicer:

  • mag. Nataša Pintar Gosenca, višja državna odvetnica v Mednarodnem oddelku na sedežu Državnega odvetništva v Ljubljani,
  • Mojca Ivančič Jelačin, višja državna odvetnica na Zunanjem oddelku v Kopru,
  • Marko Čadež, višji državni odvetnik na Zunanjem oddelku v Kranju,
  • Drago Hodošček, višji državni odvetnik na Zunanjem oddelku v Murski Soboti,
  • Klaudija Vegi Jež, višja državna odvetnica na Zunanjem oddelku v Murski Soboti,
  • Sonja Popovič, višja državna odvetnica na Zunanjem oddelku v Novem mestu,
  • Valerija Vele, višja državna odvetnica na Zunanjem oddelku na Ptuju,
  • Sanda Langerholc Lah, višja državna odvetnica na Zunanjem oddelku na Ptuju,
  • Melita Primožič, državna odvetnica na sedežu v Ljubljani,
  • Jasmina Dukarić, državna odvetnica na Zunanjem oddelku v Mariboru.

V uvodnem nagovoru je državni sekretar poudaril, da državno odvetništvo opravlja temeljno funkcijo zastopnika države, ki predstavlja pomemben člen v našem pravnem redu. Kljub temu pa naloge državnega odvetnika predstavljajo več kot le zastopanje države in njenih organov pred sodišči in upravnimi organi. Po sprejemu novega zakona o državnem odvetništvu se je opazneje začela krepiti tudi svetovalna funkcija Državnega odvetništva pri zaščiti premoženjskih in drugih interesov države pred sodišči, ki zaradi raznolikosti pravnih področij terja številna posebna znanja, zaradi česar je tovrstno delo strokovno zagotovo izjemno zahtevno.  

Generalna državna odvetnica je izpostavila, da je prisega najbolj osebno dejanje pri vstopu v državnoodvetniški poklic. »Z njo slovesno in pred avtoriteto izrazimo svojo predanost najvišjim profesionalnim standardom. Vsebino zaprisege vidim kot etično in strokovno hrbtenico, ki jo mora imeti vsak državni odvetnik. Ta mora biti pokončna in močna, saj je zastopanje države obenem privilegij in velika odgovornost, delo pa od nas terja napor in tudi odrekanja.«