Pogovor generalne državne odvetnice in vršilca dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, g. Rada Feleta

Državno odvetništvo je danes obiskal vršilec dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, g. Rado Fele. Z generalno državno odvetnico dr. Ano Kerševan in višjim državnim odvetnikom Igorjem Kovačičem se je med drugim pogovarjal o predvidenih zakonskih spremembah Zakona o državnem odvetništvu ter o prizadevanjih Državnega odvetništva za vpis v Ustavo Republike Slovenije, ki so bili predstavljeni tudi na včerajšnjem posvetu v Državnem svetu, ki ga je obiskal tudi g. Fele. Sogovorniki so se s tem v zvezi podrobneje dotaknili nekaterih najpomembnejših odprtih vprašanj in ugotovili, da bi nekatere zakonske spremembe olajšale tudi dosedanje sodelovanje med Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Državnim odvetništvom. To sodelovanje je sicer, kot so ugotovili sogovorniki, tudi glede drugih odprtih tem zelo tvorno, zato je bila z obeh strani izražena zaveza, da bo tako tudi v prihodnje.