Otvoritev sodnega leta 2022

Na slovesnosti ob otvoritvi sodnega leta 2022, ki je potekala na Vrhovnem sodišču RS, je generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik med drugim izpostavil, da smo v času epidemije spoznali, kako si brez nadaljnje digitalizacije poslovnih procesov ni mogoče predstavljati dela v prihodnje. Državno odvetništvo je glede optimizacije in digitalizacije poslovanja aktiven sogovornik pri vpeljavi sistemskih rešitev v pravosodju. Prizadeva si za proaktivno vlogo, zato da bi tudi vsi drugi udeleženci v sodnih dvoranah digitalizacijo razumeli kot pomemben korak k doseganju želenih ciljev, ki terja povezano in usklajeno delo pri razvijanju posameznih informacijskih sistemov.

Vlogo Državnega odvetništva kot zakonitega zastopnika države in njenih organov je po mnenju generalnega državnega odvetnika mogoče krepiti le na način, da je med Državnim odvetništvom in zastopanim subjektom vzpostavljena konstruktivna komunikacija, ki lahko edina vodi do oblikovanja skupnih stališč, ki so najboljša za varovanje premoženjskih in drugih interesov države in njenih subjektov. V takšno komunikacijo sodi tudi opozarjanje na relevantna dejanska in pravna tveganja, ki so povezana z iskanjem najustreznejših rešitev v vsakem posameznem primeru. Še posebej takrat, ko gre za razrešitev zahtevnih in kompleksnih vprašanj, na katera včasih tudi sodna praksa še ni dala odgovorov.

Če se želi Državno odvetništvo aktivno vključiti v razrešitev teh vprašanj, je aktivno sodelovanje nujno, da bi državni odvetniki zastopanemu subjektu lahko podali jasne predloge, katera dejstva bi ob njihovi pravni oceni bila ustrezna za zaščito premoženjskih in drugih interesov Republike Slovenije. Ocenjujem, da je na obeh straneh, torej Državnim odvetništvom in zastopanimi subjekti, takšnega zavedanja vse več in da brez angažiranega pristopa z obeh strani rezultatov ni mogoče pričakovati.