Od 1. februarja krajši rok za vložitev pritožbe na ESČP

S Protokolom št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin se skrajšuje rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), in sicer z dosedanjih šest mesecev na štiri mesece. Nov štirimesečni rok bo začel veljati 1. februarja 2022 in bo veljal le za zadeve, v katerih bo končna odločba v nacionalnem sistemu izdana 1. februarja 2022 ali po tem datumu.