Obsodba ob umorih dveh pomočnikov sodnega izvršitelja

Državno odvetništvo RS najostreje obsoja umor dveh pomočnikov sodnega izvršitelja v Šmarju pri Jelšah. Umor pomeni napad na pravosodni sistem. Izvršitelji in njihovi pomočniki svoje delo opravljajo na podlagi javnega pooblastila za opravljanje neposrednih dejanj izvršbe, ki izhajajo iz sodnih odločb, na katere sami nimajo nobenega vpliva.

Državno odvetništvo RS je prepričano, da družba in pravosodni sistem do takšnih nasilnih in zavržnih dejanj ne smeta imeti nobene tolerance in da jih je treba ustrezno sankcionirati. Drugače bi lahko šlo za signal, da se sodnim odločbam lahko upira tudi drugače, ne pa izključno s pravnimi sredstvi.

Državno odvetništvo RS družini izreka iskreno sožalje.