Obisk madžarskega veleposlanika

Generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik je danes na vljudnostni obisk sprejel veleposlanika Republike Madžarske, ekscelenco Andorja Ferenca Dávida. Namen obiska in pogovora je bila predstavitev zastopanja države v (civilnih) sodnih postopkih v Republiki Madžarski in v Republiki Sloveniji, na osnovi vprašalnika, ki ga je Državno odvetništvo Republike Slovenije oblikovalo v okviru mednarodnega projekta »Izboljšanje učinkovitosti Državnega odvetništva RS«, podprtega s sredstvi Službe EU za podporo strukturnim reformam. Sogovornika sta ugotovila, da se sistema zelo razlikujeta, saj je na Madžarskem zastopanje države v civilnih zadevah decentralizirano in razdeljeno po posameznih ministrstvih oziroma organih glede na stvarno pristojnost, medtem ko pri nas zastopanje zaščite premoženjskih in drugih interesov države opravlja Državno odvetništvo RS.

Ker se Državno odvetništvo RS ob predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU v novembru pripravlja na organizacijo Mednarodne konference državnih odvetništev držav EU s ciljem izmenjave izkušenj in dobrih praks na področju zastopanja države v (civilnih) sodnih postopkih ter morebitne ustanovitve mednarodnega združenja takšnih organizacij, ne glede na različne državne ureditve in specifičnosti, je generalni državni odvetnik pozdravil pripravljenost predstavnikov veleposlaništva Republike Madžarske in oseb, ki so pred sodišči pooblaščene za zastopanje Republike Madžarske, da se udeležijo omenjene konference.