ESČP v zadevi Kodrič odločilo, da je pritožba nedopustna

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Kodrič zaradi domnevne kršitve pravice do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena konvencije, sklenilo, da je pritožba nedopustna. Pritožnik je v pritožbi med drugim zatrjeval kršitev pravice do poštenega sojenja, do katere naj bi prišlo v postopku pred Ustavnim sodiščem RS, saj je sodnik Ustavnega sodišča RS odločal o dopustnosti ustavne pritožbe, kljub temu, da je v isti zadevi odločal že v postopku pred upravnim odborom Odvetniške zbornice Slovenije, in sicer o vpisu pritožnika v imenik odvetniških kandidatov.
 
V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče RS sporen sklep samo razveljavilo, pri čemer je opozorilo, da ustavni sodnik ne bi smel sodelovati pri obravnavi pritožnikove zadeve zaradi njegove predhodne vpletenosti vanjo. Po mnenju ESČP so s tem domači organi priznali, vsaj vsebinsko, kršitev pritožnikove pravice do nepristranskega sodišča. S sklepom z dne 18. februarja 2021 je Ustavno sodišče RS odredilo novo obravnavo pritožnikove zadeve, s tem pa je bilo pritožniku omogočeno, da se o njegovem zahtevku na novo odloči v skladu s pravičnim postopkom. Po mnenju ESČP se to lahko šteje za zadostno popravo kršitve domnevne nepravičnosti postopka, v katerem je bilo sprva odločeno o pritožnikovi ustavni pritožbi. Pritožnik zato po mnenju ESČP ne more več trditi, da je žrtev kršitve pravice do poštenega sojenja.