Državno odvetništvo na Sodišču EU predstavilo stališča v zadevi Evropska nogometna superliga

Na Sodišču EU se je končala ustna obravnava v zadevi Evropske nogometne superlige. 20 držav članic EU in Norveška so združeno podprle UEFO in FIFO.
 
Sodišče EU v Luxembourgu je v ponedeljek in torek obravnavalo zahtevo španskega sodišča za razlago prava EU v primeru tožbe podjetja Evropska nogometna superliga proti FIFI in UEFI. Evropska superliga jima očita, da sta ravnali kartelno, ker sta lani nasprotovali ustanovitvi nove superlige, ki jo je aprila 2021 napovedalo 12 najbogatejših nogometnih klubov. Če bi Sodišče EU pritrdilo Evropski superligi, bi to pomenilo preoblikovanje nogometa v Evropi in zeleno luč za dobičkonosne zasebne lige.
 
UEFA je označila evropsko superligo kot "šolski primer kartela", ki bi lahko spremenil celotno podobo evropskega klubskega tekmovanja in propad obstoječega sistema odprtih tekmovanj. Evropska superliga pa je UEFI očitala monopol, ki ga brani že dolga desetletja z železno roko.
 
Države so izrazile veliko podporo UEFI, kar je bil pravzaprav poziv k ohranitvi statusa quo, in pozvale Sodišče EU, da bi moralo upoštevati tudi družbene in socialne vidike primera, ne pa le pravnih in protimonopolnih argumentov. Tudi Slovenija je podprla UEFO, ki nameni znaten delež finančnih sredstev za razvoj amaterskega in profesionalnega nogometa. Slovenija se je zavzela, da ostanejo tekmovanja odprtega tipa, tako da bodo slovenski nogometni klubi imeli še naprej priložnost uvrstitve v najelitnejše lige.
 
Evropska komisija je zavzela bolj nevtralno stališče in izpostavila, da UEFA lahko odloča o obstoju novih lig in tekmovanj, vendar bi moral obstajati nadzor nad monopolom.
 
Generalni pravobranilec bo sklepne predloge predstavil 15. decembra 2022, Sodišče EU pa bo svojo odločitev izdalo prihodnje leto.