Uradna oseba za varstvo osebnih podatkov Državnega odvetništva je Tatjana Pečar Rus, višja svetnica za razvoj uprave Državnega odvetništva.