V skladu z letnim razporedom se delo Državnega odvetništva deli znotraj svetovalno-analitičnega oddelka,civilnopravnega in gospodarskega oddelka, insolvenčnega oddelka, izvršilnega oddelka, delovnopravnega in socialnopravnega oddelka ter nepravdnega oddelka.

Mednarodni oddelek je na podlagi zakona stalni specializirani oddelek na sedežu Državnega odvetništva v Ljubljani.

Zunanji oddelki so zunanje organizacijske enote, ki delujejo v okviru svoje stvarne in krajevne pristojnosti.