Delovanje Državnega odvetništva ureja Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv), Uradni list RS, št. 23/2017.
Državno odvetništvo poleg nalog, določenih v Zakonu o državnem odvetništvu, opravlja tudi druge naloge, ki jih določajo posebni zakoni.
Več