Odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice je mogoče spremljati po različnih kriterijih:
- po kršitvah
- novosti
- po ključnih besedah 
- po zadevah in
- po vrstah odločitve

Evropsko sodišče za človekove pravice izdaja odločbe v francoskem in/ali angleškem jeziku. Državno odvetništvo odločbe, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, objavlja v slovenskem jeziku. Ob tem je treba izpostaviti, da sta edini avtentični (uradni) različici odločb francoska in/ali angleška, objavljeni na spletnih straneh ESČP (sodna praksa HUDOC), prevodi odločb v slovenski jezik pa so zgolj informativne narave.


Praktični vodnik po merilih dopustnosti

Z uveljavitvijo Protokola št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 1. avgusta 2021 je rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice štiri mesece od prejema končne odločitve po domačem pravu.