Začetek dela Državnega odvetništva Republike Slovenije

|  Sporočilo za javnostNovosti

Z današnjim dnem je z delovanjem prenehalo Državno pravobranilstvo, vse njegove naloge in pristojnosti pa po novem opravlja Državno odvetništvo, ustanovljeno z Zakonom o državnem odvetništvu.

Državni pravobranilci in pomočniki državnega pravobranilca, funkcionarji, imenovani na podlagi Zakona o državnem pravobranilstvu, nadaljujejo delo kot višji državni odvetniki oziroma državni odvetniki do izteka svojega mandata, (višji) strokovni sodelavci pa postanejo kandidati za državnega odvetnika.

Državnemu odvetništvu nova pravna podlaga delovanja nalaga dodatne pristojnosti in naloge, širi pa tudi krog subjektov, ki jih Državno odvetništvo zastopa oziroma jim pravno svetuje.

Več o nalogah in pristojnostih Državnega odvetništva lahko preberete tukaj.  

Nazaj na novice