Srečanje med pravosodno ministrico in generalnim državnim odvetnikom

Na ministrstvu za pravosodje sta se danes sestala ministrica Andreja Katič in generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik.

Generalni državni odvetnik je ministrico seznanil s poslovanjem Državnega odvetništva po sprejemu novega Zakona o državnem odvetništvu. Ta se je začel uporabljati 20. novembra 2017, na njegovi podlagi je Državno odvetništvo dobilo nove naloge in pristojnosti, zlasti v smeri nadgradnje preventivnega delovanja organa.

Pogovor je tekel o implementaciji novega zakona, za kar je bila v avgustu 2017 imenovana delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov obeh organov. Sogovornika sta se dogovorila za okrepljeno sodelovanje pri izvajanju nove zakonodaje, saj je zakon predvidel tudi poročanje Državnemu zboru o doseganju ciljev izvedene reforme Državnega pravobranilstva v Državno odvetništvo po dveh letih od njegove uveljavitve. Ravno tako sta se dogovorila za tesno sodelovanje pri zastopanju pravnih in finančnih interesov Republike Slovenije pred mednarodnimi forumi, zlasti pa pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Ministrici Katičevi je generalni državni odvetnik dodatno pojasnil, da so se leto dni po uporabi novega zakona že pokazali nekateri problemi, za katere je prepričan, da se bodo morali razrešiti tudi na način, da bo nujna sprememba zakona o državnem odvetništvu. Ministrici je predstavil, kateri so po presoji Državnega odvetništva ključni izzivi za prihodnje, saj je državno odvetništvo z novo ureditvijo dobilo številne nove pristojnosti, predvsem glede svetovalne in poravnalne vloge. Zato bo nujna kadrovska okrepitev vrst državnega odvetništva in s tem povezane finančne spodbude.

Nazaj na novice