Šola državnega odvetništva 14. in 15. decembra 2020

Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer je letošnja Šola državnega odvetništva potekala na daljavo, in sicer 14. in 15. decembra 2020.
Uvodnemu nagovoru generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika je sledil izobraževalni program, ki ga je povezoval višji državni odvetnik Igor Kovačič. Izobraževalni dogodek je tudi letos organiziral Center za izobraževanje v pravosodju.

V nadaljevanju objavljamo govor generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

ko smo se pred letom dni družili na Šoli državnega odvetništva v Murski Soboti, si zagotovo nihče izmed nas ni predstavljal, da se danes ne bomo srečali v živo, ampak se bomo družili prek kamer. Epidemija, v razsežnostih, ki jih ob njenem izbruhu ni znal nihče natančno predvideti, je vse nas postavila pred posebne poklicne in tudi osebne preizkušnje, za katere sem prepričan, da jih bomo uspešno premagali.

Na spomladanski val epidemije smo se morali - tako kot vse druge institucije - odzvati skorajda čez noč. Ob pomanjkanju ustreznih pravnih podlag za hitro prilagoditev procesov in organizacije dela, smo se na državnem odvetništvu odzvali  s splošno odredbo o opravljanju dela na domu, pri vseh tistih, ki jim narava dela tega ne dopušča, pa smo se trudili delo organizirati z dežurstvi in na način, da ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, kot so nošenje mask, razkuževanje rok, ohranjanje primerne razdalje, nedruženje v skupnih prostorih in po hodnikih, prihaja do čim manj neposrednih kontaktov med zaposlenimi. 

Moja ocena je, da smo prvi val spopadanja s koronavirusom uspešno prestali, delo, ki je moralo biti opravljeno, je bilo, kar je seveda zasluga vseh vas, ki ste s svojim odgovornim, zavzetim in solidarnim pristopom prispevali k temu, da proces dela ni obstal.

Nismo si še prav oddahnili od prvega vala, smo soočeni z drugim. Zaradi številk, s katerimi nas vsak dan seznanjata vlada in Nacionalni inštitut za javno zdravje, predvidenimi ukrepi pa posebna strokovna skupina, je videti, da nam gre tokrat precej slabše kot pred nekaj meseci. 

Čeprav smo se iz prvega vala marsičesa naučili, predvsem kako v takšnih razmerah bolj optimalno organizirati naše delo, je drugi val vendarle terjal nekaj dodatnih ukrepov, ki so morali med drugim odgovoriti na vprašanje uveljavljanja izjemnih okoliščin, višje sile, prevoza na delo in podobno. 

Naša odvisnost od dela sodišč in od angažiranja organov, ki jih zastopamo, terja napore tudi z naše strani, saj imamo občasne težave s pridobivanjem podatkov in gradiv od organov, ki jih zastopamo. 

Toda digitalizacija našega dela, ki ji sledimo na državnem odvetništvu, nam je bistveno olajšala delo tudi v teh razmerah, čeprav ta vsem zaposlenim glede na naravo njihovega dela ne prinaša možnosti, da delajo na daljavo. Zato se zahvaljujem vsem, ki razumete, da se moramo včasih odzivati hitro in se prilagajati vsakodnevnim izzivom. 

Kolegice, kolegi,
naše delo je zahtevno in ves čas terja razmisleke in nove odločitve o strukturnih, organizacijskih in kadrovskih spremembah. Tokrat bi rad izpostavil vlogo svetovalno-analitičnega oddelka, saj razvoj izvajanja svetovalne funkcije v prihodnje prinaša vrsto novosti. Želimo jo okrepiti na področju obravnave ključnih vprašanj, pomembnih za delovanje organa, obravnave zadev izjemnega pomena, zadev, ki so strokovno in medijsko izpostavljene, prav tako pa tudi pri nudenju pomoči oziroma svetovanja nosilcem spisov na zunanjih oddelkih državnega odvetništva. 

Oblikovanje pravnih mnenj se bo tako skoncentriralo v tem oddelku, kar je bil sicer tudi cilj, ki smo ga zasledovali z njegovo ustanovitvijo, zato smo ga že tudi kadrovsko okrepili. Višji državni odvetniki, razporejeni na ta oddelek, bodo obdržali zadeve, ki jih imajo v delu, praviloma pa jim bo ukinjen nov pripad. Obravnava zadev na oddelku bo potekala po sistemu »enotnega senatnega odločanja vseh članov svetovalno-analitičnega oddelka«. Nosilec spisa bo pripravil pregled odprtih vprašanj ter predlog rešitve, ki ga bo oddelek obravnaval v okviru senata, končno odločitev pa bo naši stranki posredoval nosilec spisa. Kvalitetna, strokovna in poglobljena obravnava zadev z različnih pravnih področij in hitro reševanje zadev so tako cilji, ki ga državno odvetništvo zasleduje na področju svetovalne funkcije.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

letos smo v naše vrste sprejeli kar nekaj novih kolegic in kolegov. Želim, da bi se med nami dobro počutili in bi v nas, tistih, ki imamo nekaj več kilometrine in izkušenj, našli dobrega sogovornika. Ker zgolj uglašena ekipa, ki zmore prepletanje znanj in energije, lahko pripelje do rezultatov. 

Na koncu se želim zahvaliti vsem tistim, ki ste pripomogli k temu, da je letošnja šola izpeljana, izrecno Centru za izobraževanje v pravosodju, naši ekipi, ki je pri tem sodelovala in pomagala, ter predavateljem, ki ste se prijazno odzvali našemu vabilu. Šola je vedno predstavljala izmenjavo izkušenj in znanj z različnih pravnih in tudi nepravnih področij ter z različnimi sogovorniki. Vse to nas bogati v iskanju dodatnega znanja, brez katerega bi bilo tudi naše poslanstvo kot državnih odvetnikov osiromašeno.   

V prepričanju, da se bomo leta 2021 družili tako kot, smo se 2019, vas lepo pozdravljam in se vam še enkrat zahvaljujem za vse, kar storite, da ostanemo zdravi.
 

Nazaj na novice