Priznanja ob dnevu pravosodja

Višja državna odvetnica Barbara Bavdež Žlajpah in državna odvetnica Maja Grižon sta letošnji prejemnici diplome za nadpovprečne delovne uspehe in prizadevanja, ki jih ob dnevu pravosodja, 4. novembru, podeljuje Ministrstvo za pravosodje. 

Barbara Bavdež Žlajpah se je izkazala s strokovnim, odgovornim in poglobljen pristopom k reševanju sporov, pravočasno opravljenim delom, pripravljenostjo za timsko delo in zavzetostjo, s katerim se loteva izzivov, ki jih prinaša delo v Državnem odvetništvu RS.

Maja Grižon se je izkazala z uspešnim in strokovnim zastopanjem državnih organov, kar zagotovo pripomore tudi k večji prepoznavnosti in ugledu Državnega odvetništva RS navzven. Njeno široko znanje z različnih pravnih področij je neprecenljive vrednosti in je zagotovo lahko v pomoč pri delu kolegic in kolegov.

Vsakoletna svečana slovesnost, ki že nekaj let poteka v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, je bila tokrat zaradi slabe epidemiološke slike v državi prestavljena za nedoločen čas.

Nagrajenkama iskreno čestitamo! 

Nazaj na novice