Obisk delegacije Nacionalnega arhiva Sultanata Oman

|  Sporočilo za javnost

Danes smo na predlog Arhiva Republike Slovenije gostili delegacijo Nacionalnega arhiva Sultanata Oman (National Records and Archive Authority - NRRA), Službe za pridobivanje arhivskega gradiva, iz Muškata.

Namen obiska je bil seznanitev z delom Državnega odvetništva RS, kot enim izmed pomembnejših ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva v Republiki Sloveniji.

Tričlanski delegaciji, v kateri so bili g. Ahmed Saif Ahmed Al Kiyumi, pomočnik direktorja NRRA, in odgovorna arhivista NRRA g. Hamed Humoud Hamed Al Hina in ga. Sanaa Talib Jamil Al-Saadi, smo predstavili organizacijo, delovno področje in pomen Državnega odvetništva RS za državo, ter skrb za zbirke dokumentarnega gradiva (zbirko nerešenih zadev, tekočo zbirko in stalno zbirko) in medsebojno sodelovanje z Arhivom Republike Slovenije.

Nazaj na novice