Obisk delegacije Državnega pravobranilstva Republike Srbije

Danes je bila na obisku Državnega odvetništva RS delegacija Državnega pravobranilstva Republike Srbije, ki jo je vodila Državna pravobranilka Republike Srbije Olivera Stanimirović. Namen sestanka je bila predvsem predstavitev naših izkušenj pri implementaciji zakona o državnem odvetništvu, ki je v uporabi od novembra 2017.

Ker sta se obe delegaciji o primerjavi pravnih podlag za delovanje obeh institucij, tako Državnega odvetništva Republike Slovenije kot Državnega pravobranilstva Republike Srbije, pogovarjali že pred letom dni, sta se tokrat bolj ali manj osredotočili na praktične probleme, ki so se izkazali v letu dni, od kar Državno odvetništvo RS nov zakon izvaja. Pri tem je generalni državni odvetnik Jurij Groznik izpostavil, da so se opozorila državnega odvetništva v času sprejemanja novega zakona izkazala za zelo utemeljena. Zato je pravosodno ministrstvo že v času, ko ga je vodil zdaj nekdanji minister za pravosodje Goran Klemenčič, ustanovilo delovno skupino. V njej so predstavniki ministrstva za javno upravo, ministrstva za pravosodje in državnega odvetništva, njena naloga je razreševanje težav, ki se kažejo pri implementaciji zakona in ki so, poleg strokovnih in vsebinskih dilem, vezana tudi na organizacijske, statusne, kadrovske in finančne posledice, ki jih je prinesla nova ureditev.

Razprava je prinesla predvsem izmenjavo izkušenj med vodstvom Državnega odvetništva RS in delegacijo Državnega pravobranilstva Republike Srbije glede kandidacijskega in izbirnega postopka imenovanja državnih odvetnikov in državnih pravobranilcev ter novih pristojnostih, ki jih imata obe instituciji, še posebej ko gre za zastopanje novih subjektov in izdelavo pravnih mnenj.

 

Nazaj na novice