Ministrica za pravosodje na obisku na Državnem odvetništvu RS

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je ob prisotnosti državnega sekretarja Matica Zupana danes obiskala Državno odvetništvo RS, kjer se je sestala z generalnim državnim odvetnikom mag. Jurijem Groznikom. Generalni državni odvetnik ju je seznanil s ključnimi izzivi, s katerimi se državni odvetniki srečujejo v času epidemije, in ki so v prvi vrsti namenjeni zaščiti zdravja vseh zaposlenih in zagotovitvi, kolikor se le da, nemotenemu poteku delovnih procesov, čemur je prilagojeno poslovanje državnega odvetništva. Ministrica je pohvalila delo državnega odvetništva in njihovo izjemno dobro organiziranost vključno z uporabo digitalnih rešitev, ki omogočajo zaposlenim, da kljub splošnim omejitvam še vedno lahko redno opravljajo svoje naloge. Sogovornika sta se strinjala, da je usklajevanje ukrepov nujno potrebno in smiselno, saj bo le z odgovornim pristopom posameznih deležnikov ohranjeno delovanje pravosodnega sistema kot celote.

Jurij Groznik se je ministrici zahvalil za ažurno zagotavljanje zaščitne opreme in posebej pohvalil pripravljenost ministrstva, da je prisluhnilo tudi njihovim potrebam. Za preprečevanja širjenja novega koronavirusa prioriteta ministrstva ostaja, da se odgovorno sprejema usklajene začasne ukrepe, ki morajo biti sorazmerni. 

Ker je v tem obdobju tudi nujno pridobiti realno oceno sprejetih ukrepov ter njihov vpliv na redno delo institucij pravosodja, je generalni državni odvetnik ministrici za pravosodje predstavil svoj pogled na delo institucije po tem, ko ne bo več razlogov za omejeno delovanje. Pričakovati je, da bodo sprejeti zakonodajni ukrepi za omejitev širjenja epidemije COVID - 19 po koncu epidemije najverjetneje spodbudili nekatere nove spore proti državi, po sprostitvi oziroma koncu veljavnosti ukrepov, pa bo zagotovo prišlo do bistvenega povečanja obsega dela državnega odvetništva. Po oceni generalnega državnega odvetnika bi bilo zato smiselno že v tem času razmišljati o nekaterih predlogih različni deležnikov v pravosodju, da bi kljub zdajšnjim zakonskim omejitvam bili kar se da najbolje pripravljeni na čas, ko bo delo v pravosodju normalno steklo.  

Ministrstvo za pravosodje namreč v teh dneh prejema pobude za spremembe interventne zakonodaje od pomembnih deležnikov kot so Odvetniška zbornica, Notarska zbornica, Zbornica upraviteljev ter Zbornica izvršiteljev. V nadaljevanju jih bo pretehtalo predvsem v komunikaciji z Vrhovnim sodiščem. Zahtevno poslanstvo, ki ga ima ministrstvo pri pripravi sprememb posebej na področju zakonodaje, terja tehtanje med različnimi pogledi, interesi in pristojnostmi institucij in deležnikov v pravosodju. Epidemija COVID-19 pa je v to tehtanje vpeljala še en dodaten vidik, in sicer skrb za omejitev širjenja virusa, ki poleg skrbi za varnost in zdravje nalaga tudi hitro odzivanje. Ob dejstvu, da mora pravica v najširšem smislu omejitvenim ukrepom navkljub še vedno delovati, terja priprava sprememb toliko več truda in tudi odgovornosti.

Nazaj na novice