Državno odvetništvo ponovno uspešno v zadevi Mirage – tokrat v zvezi s pogodbo za izdelavo potnih listov

|  Sporočilo za javnostNovosti

Državno odvetništvo je v zadevi MIRAGE HOLOGRAFHY STUDIO d. o. o. – v stečaju (v nadaljevanju Mirage) državi prihranilo izplačilo skoraj 7,9 milijona evrov, saj sta Višje sodišče v Ljubljani in Vrhovno sodišče Republike Slovenije zahtevek tožeče stranke v pretežnem delu (97 %) zavrnili.

Družba Mirage je s tožbo od države zahtevala odškodnino za škodo, ki ji je nastala, ker je Republika Slovenija odstopila od pogodbe in pred iztekom odpovednega roka prekinila izvajanje pogodbe, sklenjene med državo in družbama Mirage ter Cetis, d. d., Celje, zaradi oblikovanja, izdelave, personalizacije in dobave potnih listov

Sodišče prve stopnje je od zahtevanih 3.674.773,89 EUR s pripadki družbi Mirage prisodilo 874.742,11 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 25. 8. 2006 dalje, v preostalem pa je zahtevek zavrnilo. Pritožbo zoper sodbo sta vložili tako družba Mirage kot tudi Republika Slovenija, pri čemer je pritožbeno sodišče ugodilo pritožbi tedanjega Državnega pravobranilstva in prisojeno odškodnino znižalo na 129.501,62 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Pritožbo družbe Mirage je zavrnilo. Zoper odločitev pritožbenega sodišča je družba Mirage vložila revizijo, ki jo je Vrhovno sodišče v celoti zavrnilo. 

Republika Slovenija je tako družbi Mirage v juliju 2015 s prisojenimi zakonskimi zamudnimi obrestmi izplačala odškodnino v višini 233.575,75 EUR, kar pomeni, da je uspeh Državnega odvetništva v predmetni pravdi 97 %. 

Z uspešno revizijo pa je tedanje Državno pravobranilstvo v drugem postopku družbe Mirage proti Republiki Sloveniji, in sicer glede razdrtja pogodbe, vezane na nalepke za tehnični pregled motornih in priklopnih vozil, državi že v letu 2013 prihranilo več kot 7,6 milijona EUR. 

Nazaj na novice