Dnevi Državnega odvetništva Republike Slovenije

V Čatežu ob Savi so od 6. do 7. junija 2018 potekali tradicionalni Dnevi državnega odvetništva, prej Dnevi državnega pravobranilstva.

Ker je 20. maja 2018 poteklo leto dni od uveljavitve novega zakona o državnem odvetništvu, so letošnji dnevi sovpadali s prvim rojstnim dnevom novo ustanovljenega organa.

Zato je bil uvodni nagovor generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika osredotočen na začetek novega obdobja delovanja zastopnika države, ki bo po prepričanju generalnega državnega odvetnika postal pomemben deležnik in soodločevalec pri odločitvah na najvišji državni ravni in da se bosta takšna naloga in takšno poslanstvo državnega odvetništva zakoreninila v naš pravni in ustavni red.

Izpostavil je nekatere določbe nove zakonske ureditve, ki poudarjajo svetovalno in pogajalsko funkcijo državnega odvetništva in prinašajo pomembno nadgraditev njegovega preventivnega delovanja kot varuha premoženjskih koristi in interesov države. Vendar pa je bilo že ob sprejemanju in kasneje uveljavljanju zakona mogoče pričakovati dileme in različne interpretacije vsebine nekaterih rešitev, prav tako pa je bilo že vnaprej jasno, da bo zaradi ohlapnosti ureditve njeno vsebino treba zapolniti s tolmačenjem glede na konkretne dejanske situacije, in sicer tako na strokovnem kot tudi na kadrovskem področju.

Slavnostni govornik je bil predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijan Florjančič, ki je opozoril na zavezanost slovenskega sodstva in državnega odvetništva vladavini prava in vrednotam demokratične družbe.

Navzoče na svečani slovesnosti je pozdravil tudi župan občine Brežice g. Ivan Molan.

Na svečani slovesnosti je igrala komorna skupina orkestra Slovenske vojske.

Nazaj na novice