SEZNAM VSEH NOVIC

08.12.2017

Državno odvetništvo ponovno uspešno v zadevi Mirage – tokrat v zvezi s pogodbo za izdelavo potnih listov


Državno odvetništvo je v zadevi MIRAGE HOLOGRAFHY STUDIO d. o. o. – v stečaju (v nadaljevanju Mirage) državi prihranilo izplačilo skoraj 7,9 milijona evrov, saj sta Višje sodišče v Ljubljani in Vrhovno sodišče Republike Slovenije...

20.11.2017

Začetek dela Državnega odvetništva Republike Slovenije


Z današnjim dnem je z delovanjem prenehalo Državno pravobranilstvo, vse njegove naloge in pristojnosti pa po novem opravlja Državno odvetništvo, ustanovljeno z Zakonom o državnem odvetništvu. Državni pravobranilci in...

08.06.2017

Državno pravobranilstvo predstavlja poročilo o delu za leto 2016


Državno pravobranilstvo v skladu z določbo 7. in 11. člena Zakona o državnem pravobranilstvu opravlja zastopniško funkcijo pred domačimi in tujimi sodišči, hkrati pa so z drugimi določbami ZDPra opredeljene tudi njegove ostale...

20.05.2017

Zakon o državnem odvetništvu velja od 20. 5. 2017, uporablja pa se od 20. 11. 2017


Dne 5. 5. 2017 je bil v Uradnem listu RS, št. 23/2017 objavljen Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv). Državno odvetništvo Republike Slovenije v skladu s prvim odstavkom 94. člena ZDOdv začne z delovanjem z dnem začetka uporabe...

28.04.2017

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Vaskrsić proti Republiki Sloveniji


  Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju: Sodišče) je 25. aprila 2017 objavilo sodbo v zadevi VASKRSIĆ proti Sloveniji (pritožba št. 31371/12), v kateri je ugotovilo kršitev 1. člena Protokola št. 1 (pravica...

16.02.2017

Slovenija v celoti uspela v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (zadeva Lekić proti Sloveniji, pritožba št. 36480/07)


Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju Sodišče) je 14. 2. 2017 objavilo sodbo v zadevi Lekić proti Sloveniji (pritožba št. 36480/07). Državno pravobranilstvo je v postopku v celoti uspelo z argumenti, da pritožba...

03.02.2017

Funkcionarjem in javnim uslužbencem na Državnem pravobranilstvu podeljena priznanja s področja pravosodja


V skladu z določili Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja so ob Dnevu pravosodja 2016 za svoje uspešno in prizadevno delo diplome prejele tudi funkcionarke in javne uslužbenke Državnega pravobranilstva Republike...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran