Generalni državni odvetnik
mag. Jurij Groznik

telefon: (01) 244 10 02
faks: (01) 244 10 41
e-pošta: urad.dodv@gov.si

Namestnica generalnega državnega odvetnika
Aleksandra Vrhunc Kovačič

telefon: (01) 244 10 02
faks: (01) 244 10 41
e-pošta: urad.dodv@gov.si

Generalna sekretarka
mag. Alenka Žagar

telefon: (01) 244 10 02
faks: (01) 244 10 41
e-pošta: gs.dodv@gov.si

Vodja svetovalno analitičnega oddelka
mag. Lučka Seibert, višja državna odvetnica

telefon: (01) 244 10 23
faks: (01) 244 10 40
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Vodja mednarodnega oddelka
mag. Nataša Pintar Gosenca, višja državna odvetnica
naslov: Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 244 10 68
faks: (01) 244 10 40
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Vodja civilnopravnega in gospodarskega oddelka
Ana Martina Hočevar, višja državna odvetnica

telefon: (01) 244 10 66
faks: (01) 244 10 40
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Vodja insolvenčnega in izvršilnega oddelka
Alenka Bibič Ban, državna odvetnica

telefon: (01) 244 10 20
faks: (01) 244 10 40
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Vodja delovnopravnega in socialnopravnega oddelka
Jure Jovanovič, državni odvetnik

telefon: (01) 244 10 36
faks: (01) 244 10 40
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Vodja nepravdnega oddelka
Katja Drnovšek Jarc, višja državna odvetnica

telefon: (01) 244 10 32
faks: (01) 244 10 40
e-pošta: vlozisce.ljdodv@gov.si

Vodja zunanjega oddelka v Celju
dr. Martina Bukovec, višja državna odvetnica

telefon: (03) 425 70 90
faks: (03) 425 70 92
e-pošta: vlozisce.cedodv@gov.si

Vodja zunanjega oddelka v Kopru
Mojca Ivančič Jelačin, višja državna odvetnica

telefon: (05) 663 79 80
faks: (05) 663 79 86
e-pošta: vlozisce.kpdodv@gov.si

Vodja zunanjega oddelka v Kranju
Marko Čadež, državni odvetnik

telefon: (04) 271 11 35
faks: (04) 271 11 34
e-pošta: vlozisce.krdodv@gov.si

Vodja zunanjega oddelka v Mariboru
Lucija Gorišek Perc, višja državna odvetnica

telefon: (02) 234 87 87
faks: (02) 234 87 89
e-pošta: vlozisce.mbdodv@gov.si

Vodja zunanjega oddelka v Murski Soboti
Drago Hodošček, višji državni odvetnik

telefon: (02) 535 26 80
e-pošta: vlozisce.msdodv@gov.si

Vodja zunanjega oddelka v Novi Gorici
Helena Kodele Rupnik, višja državna odvetnica

telefon: (05) 335 18 90
faks: (05) 335 18 95
e-pošta: vlozisce.ngdodv@gov.si

Vodja zunanjega oddelka v Novem mestu
Sonja Popovič, višja državna odvetnica

telefon: (07) 337 70 80
faks: (07) 337 70 87
e-pošta: vlozisce.nmdodv@gov.si

Vodja zunanjega oddelka na Ptuju
Valerija Vele, višja državna odvetnica

telefon: (02) 787 90 90
faks: (02) 787 90 95
e-pošta: vlozisce.ptdodv@gov.si