Generalni državni odvetnik z letnim razporedom dela določi letni razpored državnih odvetnikov na določena pravna področja ter vodje notranjih in zunanjih oddelkov.

Spremembe letnega razporeda dela med letom so dovoljene, če se pri Državnem odvetništvu izprazni ali zasede eno ali več delovnih mest, če jih zahtevajo spremembe v pripadu zadev in v drugih primerih, določenih v podzakonskem predpisu, ki ureja poslovanje Državnega odvetništva, pri čemer pa te spremembe ne morejo začeti veljati prej kakor v petih dneh po njihovi objavi na spletni strani Državnega odvetništva.

Letni razpored dela za leto 2021 najdete tukaj.

Dne 6. 8. 2021 je bila izdana sprememba letnega razporeda za leto 2021.

 

Letni razpored dela za leto 2020 najdete tukaj.

Dne 23. 1. 2020 je bila izdana sprememba letnega razporeda za leto 2020.

Dne 3. 6. 2020 je bila izdana sprememba letnega razporeda za leto 2020.

Dne 31. 8. 2020 je bila izdana sprememba letnega razporeda za leto 2020.

Dne 30. 11. 2020 je bila izdana sprememba letnega razporeda za leto 2020.